Glossari
·Adicció ·Dependència ·Pèrdua de control
·Alcohol ·Desintoxicació ·Porros
·Alcoholèmia ·Detecció de drogues ·Reacció adversa a un  medicament
·Alcoholisme ·Dopatge ·Ressaca
·Al·lucinogen ·Droga ·Síndrome d'abstinència
·Beguda alcohòlica ·Drogues de síntesi ·Sobredosi
·Cànnabis ·Èxtasi ·Substància psicoactiva
·Cocaïna ·Habituació ·Tabaquisme
·Delirium ·Intoxicació ·Tabaquisme passiu
·Demència alcohòlica ·Paranoia alcohòlica ·Tolerància