7. Ens demana que li deixem la casa per muntar una festa.

Hem de tenir present la situació actual del fill o la filla que ho demana. Si té una conducta responsable l'hi podem deixar sempre que ens expliqui com pensa fer la festa, qui vindrà, com ho recollirà. És important conèixer els amics i les amigues que hi assistiran. Deixar la casa es pot fer de manera progressiva, és a dir, una estona alguns dies i, depenent del resultat, anar donant més marge.


8. Vol que l'autoritzem a fer una cosa perquè "a tots els deixen".


És important, i més en aquesta edat, fomentar la capacitat crítica de la persona adolescent, per tant, se l'ha d'esperonar a argumentar i raonar el perquè vol fer-ho. A partir d'aquí també és possible que haguem de negociar. En qualsevol cas, no està de més parlar amb altres pares i mares per comprovar si és cert que als altres, especialment a les seves amistats més properes, els deixen fer el que ens ha demanat.


tornar